Katra Tour Packages


Search Packages


Jammu & Kashmir (8 Nights & 9 Days) Katra (2n), Srinagar (4n), Pahelgaon (2n) Tour

Duration : 8 Nights / 9 Days

Destination Covered : Jammu, Katra, Srinagar, Pahalgam, Sonamarg, Gulmarg

Price

On Request